SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző iskola

OM kód: 203031/002 | 1072 Budapest, Nyár u .9.

Intézmény logo

BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

Eseménynaptár első félév (munkaterv 1. sz. melléklete) 2022/2023

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2022

augusztus

08.22-23.

Tanárok első munkanapja (hétfő)

Beköszöntő

igazgató, az iskola minden dolgozója

tankönyvek szállítása, pakolása

műszaki igazgatóhelyettes

osztályfőnöki mappa, osztálynévsorok előkészítése

osztályfőnöki munkaközösség vezető, titkárság

felkészítés javító vizsgákra, konzultáció, vizsgafeladatlapok fénymásolása a vizsgázók számának megfelelően

osztályfőnökök,

oktatók

vizsgabizottságok (oktatók) kijelölése (tantárgyak, terem)

munkaközösség vezetők

iskolai eseménynaptár első változatának elkészítése

igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes,

munkaközösség vezetők felkérése, megbízása a 2022/23 tanévre

igazgató,

munkaközösség vezetők

08.24-25.

javító-, különbözeti, osztályozó vizsgák 10 órától

a vizsgázók 9:30 órára érkeznek, leadják a bizonyítványt

és tájékoztatást kapnak melyik tantárgyból, melyik teremben vizsgáznak, vizsgajegyzőkönyvek kitöltése a titkárságon

munkaközösség vezetők, kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

08.25.

az iskola 2022/23 tanévre vonatkozó munkaterve javaslat tervezetének az elkészítése

igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

08.26.

javító- és pótló ágazati alapvizsga

 

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

08.29.

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítések igazolásának leadása

osztályfőnökök,

 

a pótló ágazati vizsgán megbukott tanulók javító ágazati vizsgája

kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

 

alakuló munkaközösségi értekezletek, a munkaközösségek éves munkaterve elkészítésének a megbeszélése

munkaközösség vezetők

 

az iskola 2022/23 tanévre vonatkozó munkatervének elkészítése, a javaslatok alapján

igazgató, igazgatóhelyettes,

08.29.

tűz- és balesetvédelmi oktatás (Tanévnyitó értekezlet előtt)

az iskola 2022/23 tanévre vonatkozó munkatervének az oktatói testület elé terjesztése, majd elfogadása (Tanévnyitó értekezleten)

az iskola minden dolgozója

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

oktatói testület

08.30.

záradékolt törzslapok, bizonyítványok leadása a titkárságra

osztályfőnökök, titkárságvezető

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

osztályfőnökök, titkárságvezető

közösségi szolgálat teljesítésének összesítése, záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

osztályfőnökök, titkárságvezető

Első tanítási nap teendőinek az összeállítása, leírása, sokszorosítása, a szükséges mellékletekkel együtt, majd az osztályfőnököknek történő átadása

igazgatóhelyettes

08.31.

órarend véglegesítése

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

 

 

osztályba sorolás véglegesítése, osztálynévsorok nyomtatása

igazgatóhelyettes,

titkárság

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2022

szeptember

 

 

09.01.

Első tanítási nap, az első félév első napja (csütörtök)

osztályba sorolás a bejövő 9.-es évfolyamoknak az udvaron 8.00 órakor, majd

Tanévnyitó ünnepség, a bejövő 9.-es évfolyamoknak,

megjelenés ünneplőben.

A többi évfolyamnak (8.00h-tól, 9.00h-tól, és 11.00h-tól)

3 osztályfőnöki óra: munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatás (1 eredeti példány, 1 másolat leadása), névsorok egyeztetése: hiányzó, névsorban nem szereplő tanulók, tájékoztatás a tankönyvosztásról, …

bejövő évfolyamok osztályfőnökei, bejövő évfolyamok tanulói

 

a többi évfolyam osztályfőnökei, tanulói

 

 

09.02.

 

bizonyítványok összeszedése minden osztályban

leadás a titkárságra névsorral, aláírással

 

tanév eleji bemeneti mérések a munkaközösségi, ill. munkaközösség vezetői javaslatok alapján

 

osztályfőnökök

 

munkaközösség vezetők, kijelölt oktatók

bemeneti mérések adatainak rögzítése 09. 14-ig.

oktatástechnikus

ingyenes tankönyvre jogosultak névsorának véglegesítése

különleges … munkaközösség vezető,

tankönyvosztás külön beosztás szerint

könyvtáros

KELLO pótrendelés, pontosítás

könyvtáros

felnőttoktatás osztályainak (nálunk csak esti oktatás) első tanítási napja

igazgatóhelyettes,

oktatók

bejövő osztályok bizonyítványai megnyitása, anyakönyvi rész és fejléc kitöltése …

osztályfőnökök, oktatástechnikus

KELLO pótrendelés lezárása a digitális felületen 09.14-ig.

könyvtáros

09.05.

 

első vezetői és egyben kibővített vezetői értekezlet

 

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

humán és sport munkaközösség vezető,

szakmai és reál munkaközösség vezető, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető,

különleges … munkaközösségvezető

titkárságvezető

09.05.

felnőttoktatás osztályainak (nálunk csak esti oktatás) első tanítási napja

igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

oktatók

09.09.

WEISHAUPT Hőtechnikai Kft szakmai nyílt napjának meglátogatása

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

résztvevő tanulók

09.12.

 

házirend aktualizálása

munkaterv szükségszerinti módosítása, kiegészítése

MICS kézikönyv által előírt feladatok

Különleges … munkaközösségvezető, MICS csoport vezetője, igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

09.14.

évközi tantestületi értekezlet (első két tanórában)

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

MICS csoport vezetője

09.13.

szakképzési kompetenciamérés (Bemeneti és kimeneti mérés) 

 

humán és sport munkaközösség vezető, osztályfőnökök

09.13.-09.17.

kiemelt figyelmet igénylő tanulók adatainak ellenőrzése, összesített névsorok osztályonként

különleges … munkaközösségvezető,

osztályfőnökök

09.15.

KELLO évközi rendelés kezdete

tankönyvfelelősök

Szakmázz! … online értekezlet (megjelenésünk, igények a megjelenéshez …)

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

tanmenetek elkészítése, és leadása (digitális változat mentése a public-ba) munkaközösség vezetőknek

- humán, testnevelés, osztályfőnöki tanmenetek

- szakmai, reál tanmenetek

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség-vezető

09.16.

Nagy Sportágválasztó (9. és 1/9. évfolyam)

Testnevelők

09.30.

gólyanap

DÖK megbízott segítő tanár, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető.

 

10.03-07.

Gólyahét

DÖK megbízott segítő tanár, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető.

 

10.07.

Gólyabál a 9. és 1/9. évfolyam számára

DÖK megbízott segítő tanár, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető.

 

09.25.

szülői értekezlet (minden osztály részére) külön beosztás alapján, online vagy jelenléti formában

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

09.28.-ig.

 

kezdő osztályok törzslapjainak leadása

október elsejei statisztikai adatlapok leadása

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók összesítése az iskolai adatok alapján

különleges … munkaközösség vezetője

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2022

október

 

 

10.04-10.05.

Szakmázz ! Budapest Pályaválasztási kiállítás

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

gyakorlati oktatásvezető, szakmai és reál munkaközösség-vezető, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető

10.04-10.08..

KIR statisztika

igazgató, titkárságvezető

10.06.

Aradi vértanúk, iskolai ünnepség

kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető.

 

tanmenetek tananyag tartalmi ellenőrzése, a Pedagógiai program, a Szakmai program, illetve a PTT-k, figyelembevételével, illetve szükségszerinti módosítása

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

10.10.-14.

e-naplóellenőrzés,

óralátogatások

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

10.11.

Épületgépész Múzeum iskolai megnyitása

igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

gyakorlati oktatásvezető,

gondnok

10.15.

szombati nap, áthelyezett munkanap, az október 31.-i, hétfői pihenőnapot dolgozzuk le

 

10.17.

SZMSZ aktualizálása

Szakmai program aktualizálása

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

gyakorlati oktatásvezető

10.19.

évközi tantestületi értekezlet (első két tanórában)

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, gondnok

10.20.

Pályaválasztási börze

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

gyakorlati oktatásvezető, szakmai és reál munkaközösség-vezető, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető

10.21.

1956 október 23-i forradalom és szabadságharc, iskolai ünnepség (4. óra után)

kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető.

10.28.

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)

 

10.31.-11.04.

Őszi szünet

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

 

2022

november

10.31.-11.04.

Őszi szünet

 

11.07.

a szünet utáni első tanítási nap (kedd)

osztályfőnökök

11.07.

Karácsonyi cipősdoboz – akció elindítása

kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető, osztályfőnökök

11.08.-11.10.

nyitott napok (külön program szerint)

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

11.08. és 11.22.

Közösségi pedagógiai gyakorlat BME

igazgató

11.14-11.18.

esti tagozatok I. negyedévi írásbeli beszámolóinak megíratása, értékelése, könyvelése

oktatók

11.15.-11.19.

e-naplóellenőrzés,

óralátogatások

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

11.11.-12.09.

8. osztályosok részére előkészítő tanfolyam (matematika – kommunikáció)

igazgatóhelyettes

11.22.

Épületgépészeti Múzeum megnyitása a 14-es teremben

igazgató

kommunikációs és projektmunkaközösség

11.25.

szakképzési tanulmányi versenyek felhívásának közzététele

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

11.28.

gyenge tanulmányi eredményű tanulók szüleinek értesítése e-ellenőrzőn keresztül

osztályfőnökök

 

értesítés különbözeti vizsgákról

titkárság

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2022

december

12.05.-12.09.

tantárgyi, SZKTV, ÁSZÉV háziversenyek szükségszerinti lebonyolítása

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

12.06.

Mikulás ünnepség (DÖK)

DÖK megbízott segítő tanár, kommunikációs és projekt munkaközösség-vezető

12.12.

Iskolai dokumentumaink aktualizálása

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

12.12.-12.13.

e-naplóellenőrzés,

óralátogatások

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

12.14.

évközi tantestületi értekezlet (első két tanórában)

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, gondnok

 

12.16.

a következő tanév tankönyvlistájának véglegesítése évfolyamonként és tantárgyanként

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

12.20.-12.23.

tantárgyi, SZKTV, ÁSZÉV háziversenyek eredményeinek kihirdetése, a továbbjutottak regisztrációja az országos versenyre

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

 

12.21.

a szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)

 

12.22-01.02.

Téli szünet

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

január

12.22-01.02.

Téli szünet

 

01.09.

a szünet utáni első tanítási nap (hétfő)

 

01.02.-03. 31.

OH ellenőrzi a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

igazgató

01.09.-01.13.

különbözeti vizsgák

titkárság

esti tagozatok II. negyedévi írásbeli beszámolóinak megiratása, értékelése, könyvelése

oktatók

01.03-04.21.

a tanulók fizikai és edzettségi állapotának vizsgálata

(feltöltés a NETFIT rendszerbe 05.26-ig)

testnevelés oktatók

01.09.-01.13.

e-naplóellenőrzés,

óralátogatások

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

humán és sport munkaközösség vezető, szakmai és reál munkaközösség vezető

01.13.

különbözeti vizsgaeredmények átvezetése a jegyzőkönyvekről törzslapokra és az e-naplóba, törzslapok leadása ellenőrzésre

osztályfőnökök,

igazgatóhelyettes

01.20.

Az első félév utolsó napja (péntek)

 

01.25.

Osztályozó értekezlet (első két tanórában)

igazgató, igazgatóhelyettes,

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, gondnok

 

  1. félév

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

február

02.01.-02.03.

 

Nevelőtestületi féléves értekezlet előkészítése, beszámolók, statisztikák elkészítése

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes, gondnok

02.07

Oktatói testület féléves értekezlete (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata)

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

munkaközösségvezetők

02. 07.

„Oktatói kérdőívek az intézményvezetői önértékeléshez” kitöltése

MICS csoport, oktatástechnikus

02.01.-02.15.

Az érettségire való jelentkezés időpontja

A középszintű érettségibizottság Jegyzője

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

február

02,20,-02.23

szülői értekezlet minden osztály számára (külön beosztás szerint)

osztályfőnökök

02.13 -02.17.

e-naplóellenőrzés

óralátogatások

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

02.24.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja megemlékezés

közismereti munkaközösség vezető

2023

március

03.06.-03.10.

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

oktatók

 

 

 

03.06-03.08.

felvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

igazgatóhelyettes

03.14.

Nemzeti ünnep: 1848-49 évi forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése

közismereti munkaközösség vezető

03.15.

Nemzeti Ünnep: munkaszüneti nap

 

 

03.16.-03.17.

e-naplóellenőrzés

óralátogatások

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

03.17.

a jelentkezők előzetes felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása: hirdetőtábla, honlap (03.20-21. jelentkezési sorrend módosításának lehetősége)

titkárság

03.20.-03.24.

esti tagozat III. negyedévi beszámolói tanórákon (kiemelt figyelem a végzősökre)

oktatók

03.27.-03.31.

Digitális Témahét

Szakmai oktatásért felelős igazgatóhelyettes

2023

április

04.03.

OH kiegészíti a jelentkezettek listáját

 

04.05

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda) - Arany-nap

 

04.06.–04.11.

Tavaszi szünet

 

04.12.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda)

 

04.13.

ideiglenes felvételi rangsor megküldése az Oktatási Hivatalnak

igazgató

 

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

április

04.14

A Holokauszt áldozatainak emléknapja, megemlékezés

közismereti munkaközösség vezető

04.24 -04.28.

esti végzős évfolyamok IV. negyedéves írásbeli és szóbeli beszámolói tanórákon (évvégi osztályzat előkészítése)

oktatók

naplóellenőrzés (kiemelt figyelem a szülői fogadónap)

óralátogatások

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

04.20.

tanári fogadónap szülők részére (csütörtök)

igazgatóhelyettes, oktatók

04.21-ig

a tanulók fizikai és edzettségi állapotának felmérése

testnevelők

 

04.28-ig

a felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezők és általános isk. részére

 

titkárság

2023.

május

05.02. - 05.03.

Oktatói testületi osztályozó értekezletének előkészítése

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

gondnok

05.03.

Oktatói testületi év végi osztályozó értekezlete.

(végzős osztályok)

 

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

oktatók

05.04

A végzős osztályok utolsó tanítási napja

 

05.04.

11:00 óra, Ballagás, (tanítás nélküli munkanap)

igazgatóhelyettes

05.08.

magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

alsóbb évfolyamoknak: tanítás nélküli munkanap, iskolán kívüli programok: kirándulás, múzeumlátogatás

 

műszaki munkaközösség vezető

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

május

05.09.

matematika írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

alsóbb évfolyamoknak: tanítás nélküli munkanap, iskolán kívüli programok: kirándulás, múzeumlátogatás

 

műszaki munkaközösség vezető

05.10.

történelem írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

alsóbb évfolyamoknak: tanítás nélküli munkanap, iskolán kívüli programok: kirándulás, múzeumlátogatás

műszaki munkaközösség vezető

05.11.

angol nyelv írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

05.12.

német nyelv írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

05.17.

ágazati szakmai érettségi, írásbeli vizsga

felügyelők, helyettesek

05.22.

informatika, digitális kultúra gyakorlati érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

05.08.–08.31.

rendkívüli felvételi eljárás kiírásának lehetősége

igazgató

05.18.

Pályaorientációs nap tanítás nélküli munkanap

műszaki munkaközösség vezető

05.23.-06.06.

összefüggő szakmai gyakorlati szerződések, megállapodások összesítése, adminisztrációja

műszaki igazgatóhelyettes

 

05.16.-06.15.

szakmai írásbeli vizsga technikus képzés (gyakorlati és szóbeli vizsgák: május – június)

műszaki igazgatóhelyettes

 

05.16.

5 0732 0701 Épületgépész technikus interaktív vizsga

műszaki igazgatóhelyettes

05.18.

4 0732 0704 VCSRSZ interaktív vizsga

műszaki igazgatóhelyettes

05.18-19.

2/14 ÉTE gyakorlati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

05.22.

2/14 ÉT gyakorlati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

05.22.-05.26.

esti tagozat nem végzős osztályaiban IV. negyedéves írásbeli és szóbeli beszámolók megíratása tanórákon (az évvégi osztályzat előkészítése)

oktatók

05.23.

4 0732 0702 HSZRSZ interaktív vizsga

műszaki igazgatóhelyettes

05.26.

3/11 VCSRSZ gyakorlati vizsga/tanműhely

5/13 ÉT gyakorlati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

05.30.

4 0732 0703 KGRSZ interaktív vizsga

műszaki igazgatóhelyettes

05.31.-06.01

3/11 HSZRSZ gyakorlati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

06.01

10/A ágazati alapvizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

06.02.

10/B ágazati alapvizsga/tanműhely

 

műszaki igazgatóhelyettes

06.05.-06.06.

KSZ/12E HSZRSZ gyakrolati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

06.06.

KSZ/12E VCSRSZ-KGRSZ gyakorlati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

06.08.-06.09.

3/11 KGRSZ gyakorlati vizsga/tanműhely

műszaki igazgatóhelyettes

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

június

06.02.

Nemzeti összetartozás napja megemlékezés

közismereti munkaközösség vezető

06.07.-06.14.

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

igazgatóhelyettes

06.26.–06.28.

középszintű szóbeli érettségi vizsgák (és testnevelés gyakorlati vizsga)

igazgatóhelyettes

06.13. – 06.14.

Nevelőtestületi év végi osztályozó értekezlet előkészítése (nem végzős osztályok)

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

gondnok

06.14.

1/9 HSZRSZ ágazati alapvizsga/tanműhely

 

06.15.

Oktatói testület év végi osztályozó értekezlet (nem végzős osztályok)

 

1/9 KGRSZ ágazati alapvizsga/tanműhely

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

oktatók

06.16.

A tanév utolsó tanítási napja

 

1/9 VCSRSZ ágazati alapvizsga/tanműhely

igazgatóhelyettes

06.21 -06.23.

beiratkozás

igazgatóhelyettes

bizonyítványok, törzslapok leadása

igazgatóhelyettes osztályfőnökök

06.20. – 06.243

Tanév végi munkaközösségi, és egyéb beszámolók elkészítése, leadása

munkaközösség vezetők, …

06.23.

Tanévzáró ünnepség

-                     bizonyítványosztás (átvételi névsorral, át nem vett bizonyítványok jelzése a névsorban és leadása a titkárságra)

osztályfőnökök

titkárság

06.28.-06.30.

Középszintű szóbeli érettségi (1 bizottság: 12/A + Kk13 E

igazgató

jegyző

06.29. – 06.30.

Az oktatói testületi tanévzáró értekezlet előkészítése

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

gondnok

07.03.

Az oktatói testületi tanévzáró értekezlete (pedagógiai munka elemzése, értékelése)

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

munkaközösség vezetők, …

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős, közreműködő

2023

augusztus

08.21.–08.25.

összefüggő szakmai gyakorlat igazolásának leadása

titkárság

08.21.

oktatók első munkanapja (hétfő)

Beköszöntő

igazgató, az iskola minden dolgozója

08.22.-24.

felkészítés javító vizsgákra, konzultáció, vizsgafeladatlapok fénymásolása a vizsgázók számának megfelelően

osztályfőnökök,

oktatók

vizsgabizottságok (oktatók) kijelölése (tantárgyak, terem)

munkaközösség vezetők

iskolai eseménynaptár első változatának elkészítése

igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes,

alakuló munkaközösségi értekezletek

igazgató,

munkaközösség vezetők

08.26 -08.27.

javító-, és osztályozó vizsgák 8 órától

a vizsgázók 8 órára érkeznek, leadják a bizonyítványt

és tájékoztatást kapnak melyik tantárgyból, melyik teremben vizsgáznak, vizsgajegyzőkönyvek kitöltése a titkárságon

munkaközösség vezetők, kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

08.28.

javító- és pótló ágazati alapvizsga

igazgatóhelyettes

műszaki igazgatóhelyettes

kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítések igazolásának leadása

osztályfőnökök,

 

a pótló ágazati vizsgán megbukott tanulók javító ágazati vizsgája

kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

 

a munkaközösségek éves munkatervének elkészítése

munkaközösség vezetők

 

az iskola éves munkaterv javaslat tervezetének az elkészítése

igazgatóhelyettes

műszaki igazgatóhelyettes

munkaközösség vezetők

08.30.

az iskola éves munkatervének elkészítése, a javaslat alapján

igazgató

08.31.

Tanévnyitó értekezlet

-                     Tájékoztató, a tanévkezdéshez. (Igazgató)

-                     A 2023/24 tanév munkaterve. (Igazgató, Igazgatóhelyettesek)

-                     Kérdések-Válaszok

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes,

oktatók

tűz- és balesetvédelmi oktatás

az iskola minden dolgozója

08.30.

záradékolt törzslapok, bizonyítványok leadása a titkárságra

osztályfőnökök

 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

osztályfőnökök

 

közösségi szolgálat teljesítésének összesítése, záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

osztályfőnökök

08.31.

órarend véglegesítése

igazgató, igazgatóhelyettes,

műszaki igazgatóhelyettes

 

osztályba sorolás véglegesítése, osztálynévsorok nyomtatása

igazgatóhelyettes,

titkárság

A 2022/23 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző iskola


BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola

1072 Budapest, Nyár u .9.

Telefon: 342-1320

E-mail: titkarsag@aranymszki.hu

OM azonosító: 203031/002


2024BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola