SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző iskola

OM kód: 203031/002 | 1072 Budapest, Nyár u .9.

Intézmény logo

BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

2023 augusztus

08.21.

Vezetői értekezlet

Tanárok első munkanapja (hétfő)

Beköszöntő oktatói megbeszélés

igazgató, az iskola minden dolgozója

tankönyvek szállítása, pakolása

műszaki igazgatóhelyettes

osztályfőnöki mappa, osztálynévsorok előkészítése

osztályfőnöki munkaközösség

vezető, titkárság

felkészítés javító vizsgákra, konzultáció, vizsgafeladatlapok fénymásolása a vizsgázók számának megfelelően

osztályfőnökök, oktatók

vizsgabizottságok (oktatók) kijelölése (tantárgyak, terem)

munkaközösség vezetők

iskolai eseménynaptár első változatának elkészítése

igazgatóhelyettes, műszaki igazgatóhelyettes,

munkaközösség vezetők felkérése, megbízása a 2022/23 tanévre

igazgató, munkaközösség vezetők

08.22-24.

felkészítés a javító-, és osztályozó vizsgákra - konzultáció, vizsga feladatlapok fénymásolása a vizsgázók számának megfelelően

vezetői értekezleten kijelölt oktatók

08.23.

munkaközösségi alakuló ülések

igazgató, munkaközösségek

vezetői, oktatók

 

javító-, különbözeti, osztályozó vizsgák 9 órától a vizsgázók 8:30 órára érkeznek, leadják a bizonyítványt és tájékoztatást kapnak melyik tantárgyból, melyik teremben vizsgáznak, vizsgajegyzőkönyvek kitöltése a titkárságon

igazgatóhelyettes (vizsgabizottságok

ba        vezetői értekezleten kijelölt oktatók)

08.25.

kibővített vezetői értekezlet (első) 

az iskola 2023/24 tanévre vonatkozó munkaterve javaslat tervezetének megbeszélése, elkészítése

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető, munkaközösség vezetők

08.28.-29.

javító- és pótló vizsgák, különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák

 

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető, kijelölt oktatók

(vizsgabizottságok)

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

08.29.

 

 

 

 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítések igazolásának leadása 

osztályfőnökök,

a pótló ágazati vizsgán megbukott tanulók javító ágazati vizsgája

kijelölt oktatók (vizsgabizottságok)

alakuló munkaközösségi értekezletek, a munkaközösségek éves munkaterve elkészítésének a megbeszélése

munkaközösség vezetők

az iskola 2022/23 tanévre vonatkozó munkatervének elkészítése, a javaslatok alapján

igazgató, igazgatóhelyettes, 

08.30.

 

 

 

 

 

 

 

            

Tanévnyitó értekezlet.

-    Tűz- és balesetvédelmi oktatás (Külső előadó)

-    Tájékoztató, a tanévkezdéshez. (Igazgató)

-    Az iskola 2023/24 tanévre vonatkozó munkatervének az oktatói testület elé terjesztése, majd elfogadása

(igazgató, igazgatóhelyettesek),                                       

-    Egyéb    (Iskolai alapdokumentumok szükségszerinti módosítása, MICS feladatai, …)

 

az iskola minden dolgozója  igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, oktatói testület

08.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

záradékolt törzslapok, bizonyítványok leadása a titkárságra

osztályfőnökök, titkárságvezető

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

osztályfőnökök, titkárságvezető

közösségi szolgálat teljesítésének összesítése, záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

osztályfőnökök, titkárságvezető

Első tanítási nap teendőinek az összeállítása, leírása, sokszorosítása, a szükséges mellékletekkel együtt, majd az osztályfőnököknek történő átadása

igazgatóhelyettes

08.31.

tantárgyfelosztás          véglegesítése,   órarend            első             változat elkészítése 

 

 

 

 

 

osztályba sorolás véglegesítése, osztálynévsorok nyomtatása

 

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, igazgatóhelyettes titkárság

2023 szeptember

09.01.

Első tanítási nap, az első félév első napja (péntek)  osztályba sorolás a bejövő 9.-es évfolyamoknak az udvaron 8.00 órától ünnepélyes keretek között, megjelenés ünneplőben 

 

A többi évfolyamnak (9.00h-tól, és 11.00h-tól)

3 osztályfőnöki óra: munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatás (1 eredeti példány, 1 másolat leadása), névsorok egyeztetése: hiányzó, névsorban nem szereplő tanulók, tájékoztatás a tankönyvosztásról, …

 

tanévnyitó ünnepség lebonyolítása forgatókönyv szerint

bejövő évfolyamok osztályfőnökei,

bejövő évfolyamok

tanulói,

a többi évfolyam osztályfőnökei, tanulói,

 

 

 

minden oktató

 

09.02.

 

bizonyítványok összeszedése minden osztályban leadás a titkárságra névsorral, aláírással

 

tanév eleji bemeneti mérések a munkaközösségi, ill.

munkaközösség vezetői javaslatok alapján

 

osztályfőnökök

 

munkaközösség vezetők, kijelölt oktatók

bemeneti mérések adatainak rögzítése 09. 14-ig.

oktatástechnikus

ingyenes tankönyvre jogosultak névsorának véglegesítése

különleges …

munkaközösség

vezető, 

tankönyvosztás külön beosztás szerint

könyvtáros

KELLO pótrendelés, pontosítás

könyvtáros

felnőttoktatás osztályainak (nálunk csak esti oktatás) első tanítási napja

igazgatóhelyettes, oktatók

bejövő osztályok bizonyítványai megnyitása, anyakönyvi rész és fejléc kitöltése …

osztályfőnökök, oktatástechnikus

KELLO pótrendelés lezárása a digitális felületen 09.14-ig.

könyvtáros

09.05.

interaktív szakmai pótló vizsgák adatainak feltöltése

interaktív vizsgák adatainak kezeléséért felelős oktató, titkárságvezető

09.13.

vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

09.05. és 12

felnőttoktatás osztályainak (nálunk csak esti oktatás) első tanítási napja -beiratkozások

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető kijelölt oktatók

09.13.

Vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető

 

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

09.15.

tantárgyfelosztás feltöltése a Kréta rendszerbe,

 

KELLO évközi rendelés kezdete

„Szakmázz!” (duális partneri együttműködés, megjelenésünk, igények a megjelenéshez …)

 

tanmenetek elkészítése, és leadása (digitális változat mentése

a public-ba) munkaközösség vezetőknek

-  humán, testnevelés, osztályfőnöki tanmenetek 

-  szakmai, reál tanmenetek

 

igazgató és Kréta referens, tankönyvfelelős,  gyakorlati

oktatásvezető

 

igazgatóhelyettesek és munkaközösség vezetők

09.16.

részvétel a „Nagy Sportágválasztó” -n

9 és 1/9 évfolyamos tanulók, testnevelő oktatók

09.20.

MÉGSZ (Megújuló energia) 

szakmai előadások meglátogatása a végzős osztályokkal iskolai képzéseink bemutatása a rendezvényen

Szakmai    és    reál

munkaközösségvez

ető,

kijelölt oktatók

09.21.

vezetőségi ülés (áthelyezve 09.20.-ról)

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

09.25.

Kréta duális modul feltöltése, hozzáférés generálása duális partnerek felé fKréta modul feltöltése vállalati képzések esetén

Pk-s képzések véglegesítése, költségvetésének elfogadtatása, adatainak feltöltése FAR rendszerbe

 

 

 

 

 

 

„Szakmázz!” regisztráció megnyitása

Duális modul kezeléséért felelős

oktató,  Kréta referens fKréta kezeléséért felelős oktató

FAR     rendszer kezeléséért felelős munkatárs             (titkárságvezető)

 

gyakorlati oktatásvezető   és

titkárságvezető

09.26-28.

 

szakképzési kompetenciamérés (Bemeneti és kimeneti mérés) 

 

igazgatóhelyettes,

humán     és    sport

munkaközösség vezető, 

a mérésben érintett osztályok

osztályfőnökei

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

09.27.

vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

09.28.

gólyanap

DÖK megbízott segítő oktatók, kommunikációs és

projekt munkaközösségvezető,             kezdő

évfolyamok

tanulói,      DÖK-ös

diákok

 

09.29.

WEISHAUPT Hőtechnikai Kft szakmai nyílt napjának meglátogatása

szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető résztvevő tanulók

09.29.ig

 

házirend aktualizálása munkaterv szükségszerinti módosítása, kiegészítése MICS kézikönyv által előírt feladatok megbeszélése, kiemelt figyelmet igénylő tanulók adatainak ellenőrzése, összesített névsorok osztályonként, kezdő osztályok törzslapjainak leadása, október elsejei statisztikai adatlapok leadása 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók összesítése az iskolai adatok alapján

MICS csoport vezetője,  igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető titkárságvezető

különleges       … munkaközösségvez

ető                       és

titkárságvezető

2022 október

10.03-04.

szülői értekezletek (minden osztály részére) külön beosztás alapján, online vagy jelenléti formában

humán és         sport munkaközösség

vezető, szakmai és reál

munkaközösség vezető

10.03-10.07.

KIR statisztika

igazgató           és titkárságvezető 

10.03.

igazgatói értekezlet

igazgató

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

10.04.

kibővített vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető, munkaközösség vezetők

10.06.

Aradi vértanúk, iskolai ünnepség

kommunikációs és projekt munkaközösségvezető

10.10.

e-naplóellenőrzés és zárás (szeptemberi hónap) októberi óralátogatások az óralátogatási terv szerint

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes,

humán és         sport munkaközösség

vezető, szakmai és reál

munkaközösség

vezető 

10.10.

Közösségi pedagógiai gyakorlat BME

feladattal megbízott oktató

10.10.-től

Őszi interaktív szakmai vizsgák

Feladattal megbízott oktató és szerepkörrel megbízott oktatók

10.11.

MéGSZ (Klíma- és Légtechnikai) Szakmai Nap

Szakmai           és             reál munkaközösségvez

ető, kijelölt oktatók

10.11.

vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

10.13-ig

tanmenetek tananyag tartalmi ellenőrzése, a Pedagógiai program, a Szakmai program, illetve a PTT-k,

figyelembevételével, illetve szükségszerinti módosítása

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes,

humán     és    sport

munkaközösség vezető, 

szakmai           és             reál munkaközösség vezető

10.15.

A fűtési időszak kezdete (Energia racionalizálási terv alkalmazásának kezdete)

igazgató, igazgatóhelyettesek gyakorlati oktatásvezető, gondnok

10.18-10.19.

részvétel a „Szakmázz!” Budapest Pályaválasztási kiállításon

szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

szakmai           és             reál munkaközösség-

vezető, kommunikációs és

projekt munkaközösségvezető

10.17.

SZMSZ aktualizálása

Szakmai program aktualizálása

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

10.18.

vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

10.20.

(első) évközi tantestületi értekezlet (5. tanórától)

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, oktatók

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

10.20.-30.

között

Pályaválasztási börze

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető, szakmai és reál munkaközösség-

vezető, kommunikációs

és                projekt

munkaközösségvezető

10.20.-ig

A „KIFIR” rendszerbe a tanulmányi területek, és a felvételi tájékoztató rögzítése, illetve a honlapon történő megjelentetése

Igazgató,

Oktatástechnikus

10.22.

1956 október 23-i forradalom és szabadságharc, iskolai ünnepség (5. tanórától)

Kommunikációs

és                projekt

munkaközösségvezető.

10.25.

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

10.27

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)

 

10.30.-

11.03.

Őszi szünet

 

 

 

2023 november

 

10.30.-11.03.

Őszi szünet

 

11.05.-11.12.

Erasmus - Malaga

igazgató

11.06.

az őszi szünet utáni első tanítási nap (hétfő)

 

11.07.-től

Tanulmányi versenyfelkészítések megszervezése, a felkészítések megkezdése

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető műszaki és reál munkaközösség vezető kijelölt oktatók

11.07.

A szünet utáni első tanítási nap (kedd)

Osztályfőnökök

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

11.07.

Karácsonyi cipősdoboz – akció elindítása 

Kommunikációs

és         projekt munkaközösség-

vezető, osztályfőnökök

11.07-11.10.

Esti tagozatok I. negyedévi írásbeli beszámolóinak megíratása, értékelése, könyvelése

esti tagozatokban tanító oktatók

11.10.

E-naplóellenőrzés és zárás (októberi hónap) novemberi óralátogatások kezdete az óralátogatási terv szerint

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, humán és sport munkaközösség vezető,             szakmai és             reál munkaközösség

vezető 

11.14.

Közösségi pedagógiai gyakorlat BME

feladattal megbízott oktató

11.14.

Igazgatói értekezlet

Igazgató

11.15.-ig.

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal honlapján közzé teszi

„OH”

11.15.

Kibővített vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető munkaközösség vezetők

11.16.

Munkaközösségi értekezletek

munkaközösségv ezetők,             oktatók, igazgató

11.16.-11.17.

Nyitott napok (külön program szerint)

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető, szakmai és reál mk.-vezető, kommunikációs

és projekt mk.vezető,

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

11.22.

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

11.24. 

Szakképzési tanulmányi versenyek felhívásának közzététele

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál munkaközösség vezető

11.27.

Gyenge tanulmányi eredményű tanulók szüleinek értesítése e-ellenőrzőn keresztül

 

Osztályfőnökök, titkárságvezető

 

 

értesítés különbözeti vizsgákról

 

titkárság

11.30.

   Egyéni    jelentkezési    határidő    a

intézménybe, írásbeli vizsgá(k)ra.

vizsgaszervező

Igazgatóhelyettes, Jelentkező képviselője    (az ügyfélkapun keresztül)

11.30.

Vezetőségi ülés

 

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

2023 december

 

12.04.-12.08.

Tantárgyi,     SZKTV,          OSZTV szükségszerinti lebonyolítása

háziversenyek

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál munkaközösség vezető

12.05.

Igazgatói értekezlet

 

igazgató

12.06.

Kibővített vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati okt. v.

munkaközösség vezetők

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

12.06.

Mikulás ünnepség (DÖK)

DÖK megbízott segítő tanár, kommunikációs

és               projekt

munkaközösségvezető

12.08.-ig

Tantárgyi, SZKTV, OSZTV háziversenyek eredményeinek kihirdetése, a továbbjutottak

regisztrációja az országos versenyre

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál munkaközösség vezető

12.10.

E-naplóellenőrzés és zárás (novemberi hónap) decemberi óralátogatások kezdete az óralátogatási terv szerint

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, humán és sport munkaközösség vezető,             szakmai és             reál munkaközösség

vezető 

12.12.

Iskolai             dokumentumaink             szükségszerinti aktualizálása

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető

 

12.13.

Vezetőségi ülés

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

12.13.

(második) Évközi oktataói értekezlet (5. tanórától kezdődően)

igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

gondnok, oktatók

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

12.15.

A következő tanév tankönyvlistájának véglegesítése évfolyamonként és tantárgyanként 

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, humán és sport munkaközösség vezető,             szakmai és             reál munkaközösség vezető

12.15.

Energia racionalizálás, az épület fűtési rendszerének takarékos üzemmódba kapcsolása

igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál munkaközösség vezető, gondnok, karbantartó

12.18-12.20.

Projekt napok (szakmai előadások iskolán kívül + projekt feladat)

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál

munkaközösség vezető,  oktatók beosztás szerint

12.20.

A szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)

 

12.21-12.29.

Téli szünet

 

2024 január

01.02.

a szünet utáni első tanítási nap (kedd)

 

01.03.-01.05.

Projekt napok (szakmai előadások iskolán kívül + projekt feladat)

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál

munkaközösség vezető,  oktatók beosztás szerint

01.08-tól

Az oktatói továbbképzési kötelezettség teljesítésének dokumentálása, ellenőrzése

Igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

01.08.-tól

Energia racionalizálás, az épület fűtési rendszerének időjárásfüggő üzemeltetése

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, műszaki és reál munkaközösség vezető, gondnok, karbantartó

01.08. 8.15htól

Online             vezetőségi       ülés     a             „Tanárok”       Google tanteremben

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

01.08.

Vállalati képzés aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, vállalati k. megbízott

oktató

01.08.-tól

A tanulók fizikai és edzettségi állapotának vizsgálata (feltöltés a NETFIT rendszerbe 05.26-ig) 

Testnevelés oktatók

01.09.

Igazgatói értekezlet

Igazgató

01.10.-ig

Tanulók osztályozhatóságának ellenőrzése nappali képzés, esti képzés vállalati képzés (érdemjegyek tantárgyanként, hiányzások …)

Osztályfőnökök, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

01.10.

e-naplóellenőrzés és zárás (decemberi hónap)

Igazgatóhelyettes

01.10.

Januári óralátogatások kezdete az óralátogatási terv szerint

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,  munkaközösség vezetők

01.11. 8.15htól

Kibővített vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

01.11.

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató, 

„MICS” csoportvezető és tagok

01.11.

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

01.08.-01.12.

Esti tagozatok II. negyedévi írásbeli beszámolóinak íratása, értékelése, könyvelése

Esti tagozatokban

tanító oktatók

 

01.09.-01.12.

II. félév TTFO elkészítése

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

01.12.

Vendég diákok érkezése a Budai Petőfi Sándor gimnáziumból, technikus képzésünk bemutatására

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,  műszaki és reál munkaközösség vezető, gondnok,

01.15.-01.19.

II. félév Órarendjének elkészítése

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

01.09.-01.12.

Különbözeti vizsgaeredmények átvezetése a jegyzőkönyvekről törzslapokra és az e-naplóba, törzslapok leadása ellenőrzésre

Osztályfőnökök, igazgatóhelyettes

01.17.

SZKTV 2024

 

01.18. 

7.30-8.30h

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

01.18.  10.00–17.00 h

A 2023/2024. tanév angol nyelv I. kategória OKTV második fordulójának lebonyolítása  (tanítás nélküli munkanap)

Iskolánk részéről felelős:

igazgatóhelyettes

 

(regisztráció

8.30h-tól)

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

01.18.

8.00-9.00 h

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató, 

„MICS” csoportvezető és tagok

01.18.

10.30-11.30 h

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

01.18.

12.30-14.00 h

Osztályozó értekezlet 

II. félév órarendjének átadása az oktatóknak

Oktatói testület  igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, titkárságvezető

01.18.

14:00-tól

KRÉTA adminisztrációról tájékoztató (ellenőrzések) javaslom osztályfőnököknek gépterembe

KRÉTA             felelős, Igazgatóhelyettes

ek, 

01.19.

 

Látogatás a Bosch-nál

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, kisérő oktató

01.19.

Az első félév utolsó tanítási napja (péntek)

 

01.20. szombat 10h-tól

Központi írásbeli vizsgák időpontja

Igazgatóhelyettes, Jelentkezett tanulók

 

 

január

 

01.22.

A második félév első tanítási napja (hétfő)

 

01.22.

A Magyar Kultúra napja (munkanap)

Kommunikációs

és                projekt

munkaközösségvezető,

2. félév

 

 

 

01.25. 

10.00–17.00 h

(regisztráció

8.30h-tól)

A 2023/2024. tanév angol nyelv II. kategória OKTV második fordulójának lebonyolítása 

(online oktatás)

Iskolánk részéről felelős:

igazgatóhelyettes

 

 

 

 

01.22-26

Egyeztetett időpontban KRÉTA munkamegbeszélés

Igazgató,

Igazgatóhelyettes

ek, KRÉTA felelős, KRÉTA adminisztrációba n érintett kollégák

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

01.25.

7.30-8.30h

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

01.25.

9.00-10.00h

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS” csoportvezető és tagok

01.25.

10.30-11.30h

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

01.25-ig

Nevelőtestületi féléves értekezlet előkészítése, oktatói beszámolók elkészítése és munkaközösségvezetőknek leadása, DÖK megbízott oktatók beszámolóinak a leadása, könyvtár beszámoló leadása, gyakorlati oktatásvezető beszámolójának a leadása

Oktatók gyakorlati

oktatásvezető, munkaközösségv

ezetők, DŐK oktatói megbízottak,

könyvtáros, …

 

01. 26

Ágazati alapvizsga

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

 

 

 

 

gyakorlati oktatásvezető

01. 30.

Ágazati alapvizsga

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

01.30. 14h

Központi pótló írásbeli vizsgák időpontja

Igazgatóhelyettes, Jelentkezett tanulók

01.26. és 01.29. -01.31.

 

Nevelőtestületi féléves értekezlet előkészítése, igazgatóhelyettesek beszámolóinak elkészítése, és leadása titkárságvezetőnek

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők, gondnok

2024  február

02.01.

Nevelőtestületi féléves értekezlet előkészítése, igazgatói beszámoló elkészítése, 

Igazgató

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

02.01.

8.15h-tól

Vezetői értekezlet

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

02.01.

9.00-10.00h

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS”

csoportvezető és tagok

02.01.

10.30-11.30h

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

 

 

02.02.

Oktatói testület féléves értekezlete (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, …)

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes

munkaközösségvez

etők

Szalagavató forgatókönyv elkészítése, megbeszélése (Mechatronikai Technikum)

Kommunikációs

és               projekt

munkaközösségvezető, Iskola vezetés

Szalagavató főpróba (Mechatronikai Technikum)

Kommunikációs

és         projekt munkaközösség-

vezető, forgatókönyvbe kijelölt oktataók

02.05.-ig

Szülői értekezlet tervezett időpontjának, helyének megadása igazgatóhelyettesek felé

Osztályfőnökök, Igazgatóhelyettese

k

02.06.

Igazgatói értekezlet

Igazgató

 

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

02.08.

8.15h-tól

Kibővített vezetői értekezlet

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségvez

etők

02.09.-ig

A vizsgát szervező középiskola a központi írásbeli vizsga eredményéről közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat

Igazgatóhelyettes, Titkárságvezető

02.09.

Szalagavató (Mechatronikai Technikum)

Kommunikációs

és         projekt munkaközösségvezető

Az érettségire való jelentkezés határideje

Igazgatóhelyettes, középszintű érettségibizottság

jegyzője

 

 

02.10.

E-naplóellenőrzés és zárás (januári hónap) februári óralátogatások kezdete, az óralátogatási terv szerint

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,  munkaközösség vezetők

02. 13. 9h-tól

13.30-ig

MÉG szakmai nap az iskolában

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

02.13-15

Szülői értekezletek tervezett időpontja

(osztályfőnökök febr. 5.-ig adják le az ig. h-nek a tervezett időpontokat)

igazgató helyettesek, osztályfőnökök, érintett oktatók

02.15.

8.15h-tól

Vezetői értekezlet

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

02.15.

9.00-10.00h

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS” csoportvezető és tagok

02. 15.

Szakmai vizsgákra jelentkezési határidő

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

02.15.

Munkaközösségi értekezletek (HSMK- Czunyi Beatrix, KBKM-Boroznaki Zita)

Igazgató, munkaközösségv

ezetők, oktatók

02.21-ig

A középfokú iskolákba való (jelentkezési lap és adatlap) jelentkezésre szolgáló felvételi lapok benyújtása

Igazgatóhelyettes, Jelentkező általános iskolája

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

02.15.

8.15h-tól

Vezetői értekezlet

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

02.15.

9.00-10.00h

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató

 

 

 

 

„MICS”

csoportvezető és tagok

02.22.

Munkaközösségi értekezletek (MRMK-Fogarasy Andrea, KPMK- Sebestyén Hajnalka)

Igazgató, munkaközösségv

ezetők, oktatók

02.23.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja megemlékezés (napja február 25. vasárnapra esik, munkanap)

Kommunikációs és projekt

munkaközösségvezető

02.26.-ig

8. osztályosok felvételijének megszervezése

Igazgatóhelyettes

MÉGSZ rendezvény

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

2024 március

03.04.-03.08.

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét (???)

Oktatók

03.05.

Igazgatói értekezlet

Igazgató

03.07.

8.15h-tól

Kibővített vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

03.07.

9.30h-tól

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS”

csoportvezető és tagok

 

 

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

03.07.

11.00h-tól

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel

 

 

 

 

megbízott oktató, krétareferens

03.08.

Nemzetközi Nőnap (munkanap)

Oktatók

03.04-03.20.

között

Felvételi 8. osztályosoknak (pontos időpont a tervezet szerint)

Igazgatóhelyettes, kijelölt oktatók

03.10.

E-naplóellenőrzés és zárás (februári hónap) márciusi óralátogatások kezdete, az óralátogatási terv szerint

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,  munkaközösség vezetők

03.14.

8.15h-tól

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

03.14.

Nemzeti ünnep: 1848-49 évi forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése 

Kommunikációs és projekt

munkaközösségvezető

03.15.

Nemzeti Ünnep: munkaszüneti nap (péntek)

 

03.21.

8.15h-tól

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

03.21.

9.30h-tól

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS”

csoportvezető és tagok

03.21.

11.00h-tól

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

 

 

 

 

gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

03.18.-03.22.

Esti tagozat III. negyedévi beszámolói tanórákon (kiemelt figyelem a végzősökre)

Oktatók

03.22-ig

A jelentkezők előzetes felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása (azonosító, összesített eredmény, rangsor) a középfokú iskola honlapján (03.20-21. jelentkezési sorrend módosításának lehetősége)

Igazgatóhelyettes, titkárságvezető

….

MÉGSZ szakmai rendezvény

Szakmai

oktatásért felelős igazgatóhelyettes

03.26.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (kedd) - Arany-nap 

DÖK, DÖK segítő tanár

03.27. – 04.03.

Tavaszi szünet 

 

2024

április

04.04.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (csütörtök)

 

04.09.

Igazgatói értekezlet

Igazgató

04.10.

E-naplóellenőrzés és zárás (márciusi hónap) áprilisi óralátogatások kezdete, az óralátogatási terv szerint

Igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,  munkaközösség vezetők

04.11.

8.15h-tól

Kibővített vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

04.11.

9.30h-tól

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS”

csoportvezető és tagok

04.11.

11.00h-tól

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős

 

 

 

 

igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

04.11.

A Magyar Költészet Napja (munkanap)

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

04.12.

Construma szakmai kiállításon való részvétele az iskolai osztályainknak. (Pályaorientációs nap- tanítás nélküli munkanap)

Kommunikációs és projekt

munkaközösségvezető

04.12.-ig

Az „OH” tanulmányi területenként „ABC” sorrendben a „KIFIR” rendszeren keresztül, a középfokú iskola rendelkezésére bocsátja a jelentkezők névsorát

Igazgató, igazgatóhelyettes,

titkárságvezető,

„OH”

04.16.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja (munkanap)

Kommunikációs és projekt

munkaközösségvezető

04.17.

Az „OH” kiegészíti a jelentkezettek listáját 

Igazgató,

igazgatóhelyettes,

„OH”

04.18.

8.15h-tól

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

04.18.

9.30h-tól

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS”

csoportvezető és tagok

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

04.18.

11.00h-tól

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati

 

 

 

 

képzéssel megbízott oktató, krétareferens

04.18.

Tanári fogadónap szülők részére (csütörtök)

Igazgatóhelyettesek , oktatók

04.22.-ig

Ideiglenes felvételi rangsor elkészítése, (felvehetők létszámának feltüntetésével) és megküldése az „OH” számára

Igazgató,

igazgatóhelyettes,

„OH”, titkárságvezető

04.25.

8.15h-tól

Vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető,

munkaközösségv

ezetők

04.25.

9.30h-tól

„MICS” feladatainak a megbeszélése

Igazgató „MICS”

csoportvezető és tagok

04.25.

11.00h-tól

Vállalati képzés és egyéb duális képzéseink aktualitásainak a megbeszélése

Igazgató, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, vállalati képzéssel megbízott oktató, krétareferens

04.25.

Ballagás forgatókönyvének elkészítése

Kommunikációs és projekt

munkaközösségvezető, kijelölt oktatók

04.22 -04.26.

Esti végzős évfolyamok IV. negyedéves írásbeli és szóbeli beszámolói tanórákon (évvégi osztályzat előkészítése)

Oktatók

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

04.26.-ig

Az „OH” megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskolának

Igazgató,

igazgatóhelyettes,

„OH”, titkárságvezető

 

 

04.29-04.30.

Oktatói testületi osztályozó értekezletének – végzős osztályok - előkészítése

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető végzős osztályok osztályfőnökei és oktatói, titkárságvezető

2024. május

05.01.

Munka ünnepe - Munkaszüneti nap (szerda)

 

05.02.

Oktatói testületi év végi - végzős osztályok - osztályozó értekezlete. (online tanítás)

 

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért             felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető végzős osztályok osztályfőnökei és oktatói, titkárságvezető  

05.03.

Végzős osztályok utolsó tanítási napja (péntek)

 

05.03.

Ballagás

Kommunikációs és projekt

munkaközösség-

vezető,

forgatókönyv

szerint kijelölt oktatók

05.07.

Igazgatói értekezlet

Igazgató

05.09.

Kibővített vezetőségi ülés

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati okt.v.,

munkaközösségv

ezetők

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

05.09.

Munkaközösségi értekezletek (HSMK- Czunyi Beatrix, KBKM-Boroznaki Zita)

Igazgató, munkaközösségv

ezetők, oktatók

 

 

05. 16.

Munkaközösségi értekezletek (MRMK-Fogarasy Andrea, KPMK- Sebestyén Hajnalka)

Igazgató, munkaközösségv

ezetők, oktatók

05.06.

magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

alsóbb évfolyamoknak: tanítás nélküli munkanap

 

05.07.

matematika írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

alsóbb évfolyamoknak: tanítás nélküli munkanap 

 

05.08.

történelem írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

alsóbb évfolyamoknak: tanítás nélküli munkanap 

05.09.

angol nyelv írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

05.10.

német nyelv írásbeli érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

 

informatika, digitális kultúra gyakorlati érettségi vizsga

felügyelők, helyettesek

05.10 – 08.31.

rendkívüli felvételi eljárás

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

 

összefüggő szakmai gyakorlati szerződések, megállapodások összesítése, adminisztrációja

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

 

Szakmai vizsgák (gyakorlati és szóbeli vizsgák:

május – június)

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

05.24.

5 0732 0701 Épületgépész technikus interaktív vizsga

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

05.27.

4 0732 0704 VCSRSZ interaktív vizsga

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes,

 

 

 

 

gyakorlati oktatásvezető

05.27.

4 0732 0702 HSZRSZ interaktív vizsga

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

05.31

4 0732 0703 KGRSZ interaktív vizsga

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető

2024 június

06.02.

Pedagógus Nap

DÖK

06.04.

Nemzeti összetartozás napja megemlékezés (munkanap)

Kommunikációs és projekt

munkaközösségvezető

 

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Igazgatóhelyettes

 

középszintű szóbeli érettségi vizsgák (és testnevelés gyakorlati vizsga)

Igazgatóhelyettes

06.10. – 06.12.

Oktatói testület év végi osztályozó értekezlet előkészítése (nem végzős osztályok)

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

titkárságvezető, gondnok

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

06.13.

Oktatói testület év végi osztályozó értekezlet (nem végzős osztályok)

Igazgató, igazgatóhelyettes ek, oktatók

06.13

Tájékoztató a KRÉTA feladatokról osztályfőnököknek (záradékok, ellenőrzések)

KRÉTA felelős

06.14.

A tanév utolsó tanítási napja (péntek)

 

 

beiratkozás, bizonyítványok törzslapok leadása

Igazgatóhelyettes osztályfőnökök

06.17. – 06.21

Tanév végi munkaközösségi, és egyéb beszámolók elkészítése, leadása

Munkaközösség vezetők, …

06.23.

Tanévzáró ünnepség

Osztályfőnökök titkárság

 

 

 

-          bizonyítványosztás (átvételi névsorral, át nem vett bizonyítványok jelzése a névsorban és leadása a titkárságra)

 

Középszintű szóbeli érettségi 

Igazgatóhelyettes jegyző

06.27.

Beiratkozás, Toborzás

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, titkárságvezető, gondnok, oktatók, titkárság

06.24. – 06.27.

Az oktatói testületi tanévzáró értekezlet előkészítése

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető,

titkárságvezető, gondnok

06.28. 10.00htól

Az oktatói testület tanévzáró értekezlete (pedagógiai munka elemzése, értékelése)

Igazgató, igazgatóhelyettes, szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati

oktatásvezető, munkaközösség vezetők, …

2024 augusztus

08.10-08.30

Gólyatábor

DÖK, DÖK segítő tanár

08.21.–08.23.

Összefüggő szakmai gyakorlat igazolásának leadása

titkárság

08.21.

oktatók első munkanapja (szerda) Beköszöntő

Igazgató, az iskola minden dolgozója

08.22.-24.

 

 

 

 

 

 

Felkészítés      javító   vizsgákra,       konzultáció, vizsgafeladatlapok      fénymásolása a          vizsgázók számának megfelelően

Vizsgabizottságok (oktatók) kijelölése (tantárgyak) terem

Osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, oktatók

 

 

Határidő

Tervezett program/feladat rövid megnevezése

Felelős,

közreműködő

08.26.

Iskolai eseménynaptár első változatának elkészítése

Igazgató, igazgatóhelyettes ek,

08.26.

Alakuló munkaközösségi értekezletek

Igazgató, munkaközösség vezetők, oktatók

08.27 -08.28.

Javító-, és osztályozó vizsgák 8 órától

a vizsgázók 8 órára érkeznek, leadják a bizonyítványt és tájékoztatást kapnak melyik tantárgyból, melyik teremben vizsgáznak, vizsgajegyzőkönyvek kitöltése a titkárságon

munkaközösség vezetők,             kijelölt oktatók

(vizsgabizottságo k)

08.29.

Javító- és pótló ágazati alapvizsga

Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető oktatók

(vizsgabizottságo k)

 

08.30-ig

 

A munkaközösségek éves munkatervének elkészítése

Munkaközösség vezetők

Éves munkaterv javaslat tervezetének az elkészítése

Igazgatóhelyettes ek

munkaközösség vezetők

Éves munkaterv elkészítése, a javaslat alapján

Igazgató

08.31.

Tanévnyitó értekezlet 

Tájékoztató, a tanévkezdéshez. (Igazgató)

A      2024/25       tanév      munkaterve.      (Igazgató,

Igazgatóhelyettesek)

Igazgató, igazgatóhelyettes ek, oktatók

08.31.

Tűz- és balesetvédelmi oktatás

Az iskola minden dolgozója

Záradékolt törzslapok, bizonyítványok leadása a titkárságra

Osztályfőnökök

08.31.

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

Osztályfőnökök

Közösségi szolgálat teljesítésének összesítése, záradékolása (törzslap, bizonyítvány)

Osztályfőnökök

TTFO és órarend véglegesítése

Igazgató, igazgatóhelyettes ek,

08.31.

 

Osztályba sorolás véglegesítése, osztálynévsorok nyomtatása

Igazgatóhelyettes titkárságvezető

Órarend átadása oktataóknak

Igazgatóhelyettes

A 2022/23 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző iskola


BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola

1072 Budapest, Nyár u .9.

Telefon: 342-1320

E-mail: titkarsag@aranymszki.hu

OM azonosító: 203031/002


2024BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola